Czech Republic

Znovu s Nizozemci. České baseballisty los ME nešetřil

S Nizozemci se Èeši potkali ve skupinì i pøedloni v Nìmecku a senzaènì je porazili. Stejnì tak si poradili se Švédy. „S Holandskem to bude opìt velká vızva. Od Švédska nikdy nevím, co oèekávat, jejich tım se hodnì mìní. Ale budeme pøipraveni a pùjdeme vyhrát,“ øekl kanadskı kouè èeské reprezentace Mike Griffin.

„S Nizozemci jsou vždy vıborné zápasy. Musíme v celém turnaji pøedvést svùj nadstandardní vıkon,“ øekl vnitøní polaø reprezentace Jakub Hajtmar.

Ze ètyø ètyøèlennıch skupin postoupí první dva tımy do ètvrtfinále. „To bude rozhodující. Vìøím v boj o medaile,“ uvedl pøedseda Èeské baseballové asociace Petr Ditrich. 

Èesko hraje na ME v elitní A skupinì od roku 1997 a nejlépe skonèilo ètvrté na domácím šampionátu v roce 2014. Na posledních tøech turnajích obsadilo shodnì pátou pøíèku.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible