Czech Republic

Změny v kádru Hradce: zkušenost se vrací, mládí míří pryč

Pro hradeckı fotbalovı klub to vyznívá takto: v osobì pøicházejícího Pavla Dvoøáka získává zkušenost do útoku. Dlouholetı hráè Hradce se totiž do tımu vrací po pìti letech, v nichž sbíral prvoligové zkušenosti, má jich tedy ve svıch jedenatøiceti letech dost.

Hradec naopak ztrácí nadìjného støedního obránce Jakuba Martince, jehož odchod do Jablonce s velkou pravdìpodobností posune v kariéøe vpøed, z tımu druholigového totiž pøechází do tımu v minulém prvoligovém roèníku ètvrtého nejlepšího, kterı si navíc zajistil úèast v nadcházejícím roèníku evropskıch pohárù.

Zkušenost v útoku se bude hradeckému mužstvu v nové sezonì urèitì hodit. Vždy v té minulé byl jeho nejzkušenìjším hráèem stále jen pìtadvacetiletı Vlkanova, zbıvající tøi nepøekroèili vìkovou hranici 22 let.

„Od Pavla Dvoøáka si slibujeme klid a rozvahu v útoèné fázi. Má nesporné kvality, pro kabinu by mìl bıt dùležitı svımi zkušenostmi i jako prodloužená ruka trenéra,“ uvedl hlavní trenér hradeckého mužstva Zdenko Frala.

Dvoøák je ètvrtım novım hráèem hradeckého kádru, kterı v krátké ligové pøestávce pøišel. Vesmìs jde o ofenzivní borce, vedle køídelních Novotného a Závišky totiž pøišel další útoèník Vašulín.

Naopak do obrany ještì klub nikoho nezískal a nyní pøišel o jednu z opor a nadìjí do budoucna. Jakuba Martince si totiž vyhlédl Jablonec a a po delších jednáních došlo k dohodì o pøestupu.

„Je pro nás dobrou vizitkou, že dokážeme vychovat hráèe pro jeden z èeskıch top klubù. Kuba odchází za velmi zajímavou pøestupovou èástku. Odvedl u nás dobrou práci, za kterou mu dìkujeme, a pøejeme mu v další kariéøe hodnì štìstí,“ komentuje odchod podzimního kapitána tımu sportovní øeditel Jiøí Sabou.

Pro klubovı managment bude jeho odchod znamenat zvıšenou aktivitu, støedních obráncù totiž není v kádru nadbytek.

Football news:

The opinion of Koeman became the decisive issue for Dembele. The coach considers the Frenchman superfluous in the Barca squad
Neville on the Premier League: I bet on city, but I'm changing my mind. Just because I looked at Liverpool
Marc-Andre Ter Stegen: Barca's Goals are still the same: to fight for all the trophies
Dembele is close to a move to Manchester United. Barcelona will let him go for 50-60 million euros
Tottenham want to sign rüdiger due to too high price for Skrinjar
The package goes to Lyon for 21 million euros. Milan will get a percentage of the midfielder's resale
Sancho and Buerki will not play against Bayern in the German super Cup match. They have SARS