Czech Republic

Zločin s dvojnásobnou vraždou. Buďme rádi, že obětí nebylo více, připomněl Ovčáček Zemanův komentář k Vrběticím

Miloš Zeman nejdøíve prostøednictvím Ovèáèka informoval, že se k aktuálním odhalením vyjádøí až v nedìli na TV Prima. V pondìlí pak jeho mluvèí na twitteru pouze nasdílel starší tweet z roku 2015, kde prezident vıbuch odsoudil jako zloèin.

„Je to zloèin s dvojnásobnou vraždou a buïme rádi, že obìtí nebylo více. Pøimlouvám se zato, aby policie ohledala území v okolí skladù co nejrychleji, aby se našly stopy, které povedou k viníkovi,“ uvedl tehdy Zeman. 

Jinak ale v souvislosti s kauzou mlèí. Kvùli tomu se na nìj snesla vlna kritiky. Mlèet naopak nezùstala bıvalá hlava státu Václav Klaus. Na úvod svého prohlášení sice uvedl, že nechce soutìžit o co nejsilnìjší nebo nejoriginálnìjší vırok, svımi slovy ale rozhodnì zaujal.

„Nevìøil jsem, že se ještì nìkdy vrátím do padesátıch let, by s opaènım znaménkem. Nevìøil jsem, že budu ještì nìkdy bezmocnì bouchat do stolu pøi poslouchání režimového rozhlasu a vırokù našich vrcholnıch politickıch pøedstavitelù,“ napsal.

Navíc nastalou situaci spojil s epidemií koronaviru. „Naší vládì a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekoneèna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, kterı by lidi udržel ve strachu. Vìdí dobøe, že vylekanım lidem se vládne snadnìji. Prosím, už toho nechte. Mìlo by Vám jít více o naši zemi než o sebe.“

Bıvalého prezidenta si vzal ihned na paškál kandidát za koalici SPOLU Marek Ženíšek. „Václav Klaus pøirovnal atmosféru po vyhoštìní Rusù kvùli kauze Vrbìtice k 50. létùm. Koho chleba exprezident jí, toho píseò zpívá. Lidé jako on, kteøí dlouhodobì ruské propagandì slouží, jsou ostudou a nebezpeèím pro ÈR,“ napsal na svém twitteru.

Oba prezidenti, souèasnı i ten bıvalı, se tak doèkali jen kritiky. Jeden za hradbu mlèení, druhı za to, že naopak vùbec promluvil.

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáèek v sobotu veèer vystoupili na mimoøádné tiskové konferenci, kde oznámili, že vıbuch munièního skladu ve Vrbìticích, kterı v roce 2014 zabil dva lidi a zpùsobil znaèné škody, mají na svìdomí ruští agenti. Podle fotografií i jmen z pasù hledanıch mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bıvalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Èesko také kvùli tomu vyhostilo 18 ruskıch diplomatù, Moskva pak v reakci vyhostila 20 pracovníkù èeské ambasády. 

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free