Czech Republic

ŽIVĚ: Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit, uvedl Babiš. Prý existuje příliš mnoho výjimek

Nynìjší opatøení, která platí teprve od ètvrtka, mají podle premiéra „strašnì moc“ vıjimek. Uvedl také, že ministerstvo zdravotnictví musí pøedložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakaženıch koronavirem stát nestíhá, pøiznal.

Kvùli rostoucímu poètu nakaženıch hlavnì mezi seniory nad 65 let bude podle Babiše potøeba, aby se vláda opatøeními proti koronaviru znovu zabıvala. Dosavadní podle nìj nefungují, nìkteøí lidé je nedodržují. „Pøíští tıden bude klíèovı. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatøení ještì pøitvrdit. Bohužel,“ øekl. Vyzval k zodpovìdnosti a solidaritì se staršími spoluobèany.

„Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem, nevím,“ uvedl premiér. Pøipomnìl, že na koronavirus není žádnı lék a poèty nakaženıch rostou v celé Evropì.

Svìtlem na konci tunelu je podle Babiše vakcína. Pøedbìžnì jsou zprávy, že by mohla bıt k dispozici od prosince, øekl. Èesko by podle nìj mìlo dostat pùl milionu vakcín, prioritnì by mìli bıt oèkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickımi chorobami, zdravotníci nebo zamìstnanci v sociálních službách. Pøipomnìl, že vláda objednala v Evropské unii 3,5 milionu dávek, což vystaèí pro 1,75 milionu obyvatel.

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder