Czech Republic

ŽIVĚ: Obchody, restaurace a služby se otevřou od 3. prosince. Ve čtvrtek skončí i zákaz nočního vycházení

Bude zrušeno omezení vycházení, znovu se bude moci prodávat i v nedìli. Blatnı uvedl, že nedìlí se naplnila podmínka sedmi dní zemì v jednom pásmu rizika. Odklad o ètyøi dny podle ministra budou moci podnikatelé využít k pøípravì pro otevøení.

Blatnı zopakoval, že ve vyšších stupních protiepidemického systému PES mají bıt opatøení koordinována celostátnì.

Index protiepidemického systému PES v nedìli zùstal sedmı den v øadì na 57 bodech ze sta, což vládì umožnilo rozhodnout o pøechodu ze souèasného ètvrtého na tøetí stupeò epidemické pohotovosti.

Znamená to napøíklad znovuotevøení restaurací, všech obchodù i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v noèních hodinách. Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo souèasnıch šesti, skonèit by mìl i zákaz konzumace alkoholu na veøejnì pøístupnıch místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitøních prostorech a ve vybranıch veøejnıch místech by zùstala.

Opatøení budou dál platná pro celou zemi. Vyplıvá to ze seznamu opatøení pro jednotlivé stupnì epidemické pohotovosti, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví.

Pøípadné další rozvolnìní se nebude tıkat škol. Ministerstvo školství tento tıden oznámilo, že školy budou od pondìlí fungovat v režimu podle souèasného ètvrtého stupnì protiepidemického systému.

Football news:

Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team