Czech Republic

Žena zřejmě usnula při vaření, do bytu se prokopali dálniční policisté

Na dım, kterı se valil z bytu, upozornil policisty v úterı krátce po poledni telefonát na tísòovou linku. Nejblíž byla dálnièní hlídka.

Policisté po pøíjezdu na místo museli vykopnout vstupní dveøe, aby se dostali dovnitø. Tam zjistili, že hoøet zaèalo jídlo na plotnì. Pánvièku proto hned hodili do døezu a pustili na ni vodu.

„Kouøem pøiotrávenou omdlévající ženu vytáhli do bezpeèí na balkón,“ uvedl policejní mluvèí Bohumil Malášek.

Sami policisté se také kouøe nadıchali, jeden z nich si navíc poranil nohu, když vykopával dveøe. I oni proto skonèili v péèi záchranáøù, kteøí taktéž po chvíli dorazili na místo. K dalšímu ošetøení pøevezli oba èleny hlídky i ženu do nemocnice.

„V souèasnosti jsou už všichni tøi v domácím ošetøování mimo ohrožení života,“ dodal Malášek.

S následky požáru se vypoøádali hasièi, silnì zakouøenı byt odvìtrali.

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine