Czech Republic

Zemřela hudební pedagožka Jana Šulcová, rozená Kühnová

Jana Šulcová se narodila 9. záøí 1935 do hudebnické rodiny sbormistrù Jana a Markéty Kühnovıch. Spolu s bratrem Pavlem, kterı zemøel v roce 2003, byla už od prvních let života zapojena do hudebního života. Od tøí let zpívala v Kühnovì dìtském sboru, kterı založil v roce 1932 její otec Jan Kühn, sbormistr a operní pìvec, zakladatel Èeského filharmonického sboru. Matka Markéta Kühnová byla operní pìvkynì, sbormistrynì a klavíristka.

Šulcová, tehdy ještì Kühnová, absolvovala na konzervatoøi obor varhany a celı profesní život pracovala jako hudební pedagožka a sbormistrynì dìtskıch pìveckıch sborù. Bratr Pavel založil Kühnùv smíšenı sbor a stal se známım sbormistrem a hudebním režisérem.

„Mìli jsme to složité, protože v roce 1958 táta zemøel a Pavlovi bylo teprve dvacet,“ vzpomínala pøed èasem Šulcová. „Ale už ve dvaceti mìl velkou autoritu. Ještì za tatínkova života jsme si rozdìlili sborová oddìlení, já jsem vedla dìti a Pavel dorùstající dìvèata, z nichž vznikl Kühnùv ženskı sbor. Když se pøidali muži z Èeského pìveckého sboru, byl Kühnùv smíšenı sbor na svìtì,“ dodala.

Šulcová byla nadaná hudebnice, uznávaná pedagožka, odbornice na hlasovou vıchovu a problematiku dìtského zpìvu. Své znalosti z hudební teorie a osobní inspirativní pøístup k dìtskım i dospìlım žákùm uplatòovala po více než šedesát let odborné práce.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies