Czech Republic

Zemřel jeden ze tří chlapců, pod kterými se na rybníku v Žamberku prolomil led

Neštìstí se stalo ve ètvrtek odpoledne v zámeckém parku. Pìt dìtí se vydalo na led, dvìma dívkám se povedlo dostat na bøeh, i když také pod nimi se led prolomil, dívky pak zavolaly pomoc.

Tøi chlapci, roèník 2010, 2011 a 2013, se propadli a skonèili pod hladinou. Z vody je vytahovali hasièi i policisté. Postupnì je dostali ven a pøedali záchranáøùm, kteøí je resuscitovali a vrtulníky je transportovali do nemocnic.

Policie v pátek i v souvislosti se ètvrteèní tragédií varovala lidi pøed tím, aby vstupovali na led. „Pøed vstupem na led je zcela nezbytné pøesvìdèit se o jeho dostateèné síle a celistvosti. Riziko mùže pøedstavovat jarní obleva, proudìní toku, pøedmìty zamrzlé v ledu a øada dalších faktorù, které ovlivòují bezpeènı pohyb po zamrzlé ploše,“ uvedla na policejním webu Veronika Hodaèová z oddìlení prevence.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen