Czech Republic

Zemřel bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d'Estaing, bylo mu 94 let

Giscard d’Estaing byl v záøí pøevezen na jednotku intenzivní péèe paøížské nemocnice poté, co si stìžoval na dıchací potíže. 

Znovu hospitalizován musel bıt v polovinì listopadu v západofrancouzském mìstì Tours. AFP píše i o problémech se srdcem.

Podle AFP Giscard d’Estaing zemøel „obklopen svou rodinou“. Jako první o úmrtí informovalo rádio Europe 1.

Giscard d’Estaing patøil k architektùm evropské integrace, kterou podporoval v dobì, kdy byl v èele Francie, i pozdìji, když v letech 2002 až 2003 pøedsedal Konventu EU, neboli shromáždìní, které z velké èásti pøipravilo návrh evropské ústavy.

Podílel se i na modernizaci francouzské spoleènosti, pøipomnìla agentura Reuters s tím, že bìhem jeho mandátu byl napøíklad v zemi povolen rozvod po vzájemné dohodì, èi se zlegalizovány interrupce.

Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable