Czech Republic

Zeman přijal Hamáčka a Filipa. Šéf KSČM podpořil trvalý kurzarbeit

Filip øekl prezidentu Zemanovi, že komunisté podpoøí zákony smìøující ke stabilizaci veøejnıch financí i zákon o trvalém kurzarbeitu.

Neshodli se podle nìj na tom, kolik by mìl stát platit lidem, které firma nechá doma a bude jim peníze vyplácet stát. Filip chce, aby to bylo 70 procent mzdy, což prosazuje i ÈSSD, Zeman chce ménì.

Šéf KSÈM a prezident se shodli se na tom, že by mìly bıt více než 2 sazby danì z pøíjmu. „Prezident by chtìl alespoò tøi, já si myslím, že by mohly bıt i ètyøi,“ øekl iDNES.cz Filip po schùzce se Zemanem.

S obìma šéfy levicovıch stran se Zeman setkává právì v dobì, kdy vrcholí pøípravy státního rozpoètu na pøíští rok.

Prezident pøitom nesouhlasí s plánem vlády na zásadní daòovou zmìnu, s tím, aby lidé odvádìli 15 procent z hrubé místo superhrubé mzdy. To jim nechá více penìz v penìžence, ale zároveò zásadnì podsekne pøíjmy státního rozpoètu.

Prezident Filipa i Hamáèka pøijal den poté, co kıvl premiérovi Andreji Babišovi na bleskovou zmìnu v èele resortu zdravotnictví. Adama Vojtìcha nahradil Roman Prymula.

Hamáèek chce s prezidentem mluvit o obnovení èinnosti Ústøedního krizového štábu a o zabezpeèení øíjnovıch krajskıch a senátních voleb. Zeman Hamáèka jednou za mìsíc, podobnì jako premiéra Andreje Babiše. Nynìjší setkání se uskuteèní v dobì vırazného nárùstu poètu nakaženıch s covid-19, kdy se Èeská republika propadla mezi zemì, které v Evropì s epidemii mají nejvìtší problém.

Prezident Miloš Zeman pøijal na zámku v Lánech pøedsedu komunistù Vojtìcha...

Prezident Miloš Zeman pøijal na zámku v Lánech pøedsedu komunistù Vojtìcha Filipa. Lídr KSÈM za ním dorazil pøed šéfem ÈSSD Janem Hamáèkem.

Football news:

Umtiti on leaving Barca: there Were contacts with Lyon, but nothing concrete
Calm down, dad, I'm not on the field yet! 😂 . Rodrigo joked about Modric's pass in the out when the Brazilian came on as a substitute
Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break