Czech Republic

Zeman požádal o čínskou vakcínu. Peking vyhoví a látku dodá, oznámil Hrad

Zeman v úterı jednal na Pražském hradì se zástupci èínské spoleènosti CITIC Europe Holding, mimo jiné právì také o èínské vakcínì.

Èínskımi vakcínami už se oèkuje ve více než pìtadvaceti státech svìta, dalších nejménì dvacet zemí má podepsané kontrakty a na dodávky netrpìlivì èeká.

Jako první stát Evropské unie zaèalo oèkovací pøípravek od èínskım státem vlastnìné spoleènosti Sinopharm používat Maïarsko, pøestože tato vakcína zatím neprošla unijním schvalovacím procesem.

Budapeš s firmou Sinopharm uzavøela dohodu o nákupu pìti milionù dávek její vakcíny. Premiér Viktor Orbán se vakcínou od Sinopharmu nechal minulı tıden naoèkovat, aby veøejnì demonstroval, že je zcela bezpeèná.

První zemí v Evropì, která zaèala používat èínské vakcíny, se stalo už v lednu Srbsko.

V Èesku se momentálnì oèkuje vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Prezident také požádal Rusko o tamní vakcínu Sputnik V. Ta však, stejnì jako vakcína Sinopharm, není schválena pro použití v zemích Evropské unie.

Ve støedu premiér Babiš oznámil, že státy Evropské unie Èesku pøednostnì nechají 100 000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Podle premiéra Andreje Babiše tyto dávky Èesko obdrží v prùbìhu pøíštího tıdne.

Již døíve slíbilo Èesku poslat 15 000 dávek vakcíny AstraZeneca Sasko. Ty z Nìmecka do Karlovarského kraje dorazily v úterı. Také z Izraele už v pøedchozích dnech dorazilo 5 000 dávek vakcíny Moderna.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well