Czech Republic

Zeman pokročil se stavbou svého bungalovu, v Lánech už stojí obvodové zdi

„Stavba pokraèuje zdárnì. Pan prezident se s rodinou do domu nastìhuje po ukonèení funkèního období v roce 2023,“ napsal iDNES.cz mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek.

Zeman se již døíve nechal slyšet, že chce mít v domì jeden pokoj, který bude sloužit pouze jako knihovna. „Bude tam houpací køeslo, budu si èíst zajímavé knihy a nebudu muset odpovídat na pitomé otázky novináøù,“ prohlásil prezident pøed dvìma lety.

Stavební práce odstartovaly na západním okraji støedoèeské obce Lány v polovinì kvìtna. Zeman získal pozemek o rozloze tisíc metrù ètvereèních za 2,5 milionu korun od tamního podnikatele Josefa Hoška.

Server Aktuálnì.cz v létì upozornil, že dva týdny po pøevodu penìz pro Hoška získala jeho dcera Ivana Píšová zakázku na výrobu prken od Lesní správy Lány za celkem 1,5 milionu korun. Obchod podepsal stíhaný šéf lánské obory Miloš Balák. Prezidentùv mluvèí Jiøí Ovèáèek tehdy uvedl, že jde o „nesmyslné konstrukce“.

Zeman vlastní také byt v tvrzi v Novém Veselí na Vysoèinì, kde døíve trávil vìtšinu èasu, než se stal v roce 2013 poprvé prezidentem. Když byl zvolen hlavou státu, pøestìhoval se i s rodinou do Lumbeho vily v blízkosti Pražského hradu. V Novém Veselí však pravidelnì tráví èást letní dovolené.

VIDEO: V kvìtnu zaèaly stavební práce na prezidentovì bungalovu 

Football news:

Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website