Czech Republic

Zeman má od Putina pro Česko slíbenou vakcínu Sputnik, údajně mu bude stačit certifikace od SÚKL

„Pokud jsem správnì informován, tak této žádosti bude vyhovìno, ale budeme samozøejmì potøebovat certifikaci,“ øekl Zeman. „Mnì by úplnì staèila certifikace SÚKL,“ dodal. Vakcína Sputnik nyní nemá schválení od SÚKL ani od Evropské agentury pro léèivé pøípravky (EMA).

Na úterní schùzce se pøitom nejvyšší ústavní èinitelé vèetnì Zemana shodli, že vakcíny, kterımi se bude v ÈR proti koronaviru oèkovat, musejí projít schvalovacím procesem Evropské komise. Uvedli to ve spoleèném prohlášení. Èesko v souèasné dobì oèkuje schválenımi vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, zatím ale nemá dostatek dávek na oèkování všech zájemcù.

Zeman se minulı tıden vyslovil pro takzvanou maïarskou cestu oèkování, uvedl po schùzce s ním pøedseda Pirátù Ivan Bartoš. Maïarsko a také Srbsko nakoupily vakcínu Sputnik bez schválení evropskıch úøadù a oèkují s ní.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League