Czech Republic

Zdrogovaný motorkář ujížděl policistům, Plzní se řítil stočtyřicítkou

Honièka se odehrála v nedìli veèer, policisté ale o události informovali až nyní.

Policisté z obvodního oddìlení v Plzni na Vinicích dostali kolem 22. hodiny informaci od jiné hlídky, že jí po chodníku v ulici Na Chmelnicích smìrem do centra mìsta ujíždí motorkáø.

Motorkáø ujíždìl v Plzni pøed policisty. Dùvodù mìl nìkolik - platný zákaz...

Motorkáø ujíždìl v Plzni pøed policisty. Dùvodù mìl nìkolik - platný zákaz øízení, byl pod vlivem drog a další krystalickou látku u nìj policisté našli.

Viniètí policisté prchajícího motorkáøe brzy spatøili a zaèali ho pronásledovat. „Pomocí výstražného a zvukového zaøízení s èerveným nápisem STOP se ho pokoušeli zastavit. Øidiè ale na výzvy nereagoval. Naopak pøidal a mìstem projíždìl rychlostí až 140 kilometrù za hodinu,“ uvedla policejní mluvèí Michaela Raindlová.

Dodala, že øidiè agresivní jízdou ohrožoval ostatní úèastníky silnièního provozu.

Motorkáøe hlídka dostihla až v Bolevecké ulici, kde vjel na èásteènì oplocené parkovištì, pøi otáèení dostal na náledí smyk a upadl. Rychle nasedl na motorku a chtìl ujet po chodníku. Policisté mu ale svým vozidlem zablokovali cestu a namíøenou zbraní ho donutili zastavit. 

Tøiadvacetiletý muž se posléze podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Test na drogy ale ukázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin.

Policisté také u mladíka našli krystalickou látku, kterou zajistili a poslali na expertizu.

Dále muži zákona zjistili, že mladík má až do konce pøíštího roku uložen zákaz øízení.

„Zahájili jsme úkony trestního øízení pro podezøení ze spáchání trestných èinù maøení výkonu úøedního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a pøechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ vyjmenovala Raindlová.

Football news:

Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game
Pep Guardiola: Man City were stable when they won the Premier League. Other champions are competing for the top 4