Czech Republic

Závody evropského seriálu NASCAR se letos v Mostě neuskuteční

„Vláda vyhlásila pøísná opatøení k zamezení šíøení epidemie, v jejichž dùsledku jsme museli areál uzavøít veøejnosti. Za této situace není možné závod uspoøádat,“ uvedla obchodní a marketingová øeditelka Autodromu Jana Svobodová v tiskové zprávì.

Závody NASCAR se mìly v Mostì uskuteènit 14. a 15. listopadu, místo toho se pojede v chorvatském Grobniku. 

„V tìchto nároènıch a nejistıch èasech musíme bıt odpovìdní a brát bezpeèí jako nejvyšší prioritu. Je smutné, že jsme museli závod NASCAR v Mostì pøesunout, ale je to nejlepší rozhodnutí pro všechny,“ øekl prezident a generální øeditel NASCAR Whelen Euro Series Jerome Galpin.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net