Czech Republic

Zatažená obloha a déšť se nevyhnou ani víkendu, v sobotu bude až 24 stupňů

„Zaèátek øíjna se ponese ve znamení pøevážnì velké oblaènosti, zejména v severovıchodní polovinì území místy budou i deštì. Sluneèno dnes (ve ètvrtek) bude pouze v západní polovinì Èech, kde oèekáváme maximální teploty mezi 15 a 19 stupni, jinde bude vzhledem k zatažené obloze mezi 11 a 15 stupni,“ uvedla meteoroložka Petra Sıkorová z Èeského hydrometeorologického ústavu.

Ve ètvrtek bude zataženo až oblaèno, místy s deštìm nebo mrholením, na severovıchodì a vıchodì budou srážky èetnìjší. V západní polovinì Èech meteorologové oèekávají jasno až polojasno, dopoledne se mohou místy objevit mlhy. Odpolední teploty vystoupí na 11 až 15 stupòù, v západní polovinì Èech bude tepleji, teplomìr namìøí 15 až 19 stupòù.

V noci na pátek bude podle meteorologického ústavu oblaèno až zataženo. Na severovıchodì bude pršet, ale k ránu bude deštì ubıvat. Postupnì se místy vytvoøí mlhy. Ranní teploty klesnou na 11 až 7 stupòù.

Oblaèná až zatažená obloha bude v pátek pokraèovatOjedinìle se mùže vyskytnout slabı d隝 nebo mrholení. Veèer však oblaènosti zaène ubıvat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupòù. 

V sobotu bude zpoèátku polojasno až skoro jasno, zejména na západì Èech se mohou místy tvoøit mlhy. Odpoledne a veèer bude od západu oblaènosti pøibıvat a na vìtšinì území se pøidají pøeháòky nebo d隝. Meteorologové nemohou vylouèit ani ojedinìlı vıskyt bouøek. Nejnižší noèní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni. Nejvyšší denní teploty pak budou 20 až 24 stupòù.

V nedìli bude opìt oblaèno až polojasno, místy se objeví d隝 nebo pøeháòky. Meteorologickı ústav upozoròuje na ojedinìlı vıskyt ranních mlh. Nejnižší noèní teploty klesnou na 10 až 6 stupòù. Pøed den teplomìr namìøí maximální teplotu mezi 16 až 20 stupni. 

Polojasná obloha bude pokraèovat i v pondìlí. V prùbìhu dne se místy mohou objevit pøeháòky, ráno opìt ojedinìle i mlhy. Nejnižší noèní teploty se budou pohybovat mezi 9 až 4 stupni. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 až 19 stupòù. 

Vyhlídka poèasí od úterı do ètvrtka: nadále bude oblaèno až polojasno, místy se podle meteorologù objeví pøeháòky. Ráno se ojedinìle mohou vyskytnout mlhy. Nejnižší noèní teploty budou mezi 10 až 5 stupni, nejvyšší denní teploty v pøíštím tıdnu vystoupají na 13 až 18 stupòù.

Football news:

Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the