Czech Republic

Zasedá Ústřední krizový štáb, řešit bude i doporučení k nošení respirátorů

Veèer ministr zdravotnictví Jan Blatnı seznámí vládu se zmìnami v protiepidemickém systému PES.  Zmìny by mìly platit od 1. února, ministr pøedpokládá, že zhruba v polovinì bøezna pøijde s další aktualizací.

Ministøi se na mimoøádném zasedání vrátí také k pravidlùm pro skiareály, o jejichž otevøení usiluje ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek. V pondìlí mu vláda návrh vrátila jako málo pøísnı. Otevøení areálù bìhem blížících se jarních prázdnin po vládì požadují také komunisté, na jejichž podporou je menšinová vláda ÈSSD a hnutí ANO odkázána ve Snìmovnì.

Hamáèek už ve støedu na svém Twitteru naznaèil, že v souèasné dobì není doba vhodná na to, aby se sjezdovky otevíraly. 

Za úterı pøibylo 9 144 nakaženıch, je to o zhruba 2 tisíce více než o den døív. Lehce ubylo hospitalizací i pacientù s tìžkım prùbìhem. Skóre PES zùstává na 68 bodech.

Ve ètvrtém stupni rizika se drží dva tıdny, v zemi už ale mìsíc platí pátı stupeò. Ze ètyø ukazatelù se nepatrnì zhoršilo pouze reprodukèní èíslo, je 0,94.

Football news:

Alisson's father drowned in Brazil. He dived off the dam
Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League