Czech Republic

Zasáhli proti zastáncům squatingu a zajistili je. Vnitro se omluvit nemusí

Obvodní soud pro Prahu 7 žalobì vyhovìl a pøiznal žalobcùm nárok na omluvu za nemajetkovou újmu. Mìstskı soud v Praze ale verdikt zmìnil a žalobu zamítl. Vycházel z úøedních záznamù policie, jejichž pravdivost se zastáncùm squatingu údajnì nepodaøilo vyvrátit.

Podle mìstského soudu policie zasahovala proti agresivnímu davu ve vypjaté situaci, kdy nelze individuálnì rozlišovat chování jednotlivcù. Protestující prı s ohledem na okolnosti museli vìdìt, že se nacházejí na místì, kde se podle vızvy policie nemají shromažïovat a museli bıt srozumìni i s tím, že mohou bıt zadrženi.

Ani podle Nejvyššího soudu se trojici žalobcù nepodaøilo vyvrátit pravdivost úøedních záznamù. „Nelze odvolacímu soudu nièeho vytknout, když vyšel z presumpce správnosti zmínìnıch úøedních záznamù,“ stojí v rozhodnutí.

Praha zažila 12. záøí 2009 tvrdé støety policistù s radikály. Podnítilo je obsazení domu na rohu Apolináøské ulice a ulice Na Slupi v Praze 2 squatery. Policisté použili proti jejich pøíznivcùm obušky a pyrotechniku. Zadrželi desítky lidí.

Football news:

Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million