Czech Republic

Zapomeňte na GameStop, na burze se nejvíc sází na pokles cen akcií Tesly

Koncem ledna dominoval ekonomickému zpravodajství po celém svìtì pøíbìh spoleènosti GameStop. Cena akcií tohoto amerického prodejce videoher totiž v jednu chvíli stoupla z necelıch 20 dolarù za kus na témìø 500, pøestože je firma dlouhodobì ve ztrátì a uzavírá stovky svıch poboèek. 

Cenu zvedly koordinované nákupy nadšencù ze sociální sítì Reddit, kteøí tak vyšachovali ze hry øadu velkıch investièních fondù, jež naopak vsadily na propad (o akciové horeèce podrobnìji zde nebo zde).

Short-selling (krátká pozice)

ilustraèní snímek

Technika, pomocí které investoøi sází na burze na pokles ceny. Spoèívá v tom, že si investor akcie pùjèí, okamžitì je prodá a až jejich cena klesne, tak je nakoupí zpátky. Pùvodnímu majiteli je pak vrací se ziskem.

GameStop patøil koncem minulého roku k nejvíc „shortovanım” titulùm na trhu, podle vızkumné firmy FactSet bylo koncem prosince v tzv. krátké pozici až 138 procent akcií GameStopu, což je možné díky tomu, že jednu akcii si za tímto úèelem mùže postupnì zapùjèit více investorù. Fondy to však postupnì vzdaly, uzavøely své pozice a seèetly ztráty. Podle vızkumné spoleènosti S3 Partners šlo zhruba o devìt miliard dolarù.

To však je násobnì ménì, než kolik mohou “short-selleøi” prodìlat na akciích automobilky Tesla. Letos se totiž souhrnná hodnota krátkıch pozic u akcií Tesly vyšplhala na 39 miliard dolarù. S odkazem na data S3 Partners o tom informoval server Quartz. V rámci americkıch burz jde o vùbec nejvyšší cifru, na druhém místì se v pomyslném žebøíèku nachází Apple, u nìjž se shortují akcie v hodnotì 12 miliard.

Zdroj: S3 Partners

Zdroj: S3 Partners

Akcie Tesly sice za poslední mìsíc oslabily zhruba o pìtinu, stále jsou však témìø pìtkrát dražší než pøed rokem. Tesle se totiž poprvé v historii podaøilo bıt v zisku celı jeden rok, díky rùstu cen akcií se stala nejhodnotnìjší automobilkou na svìtì. I pøesto, že na trh dodává pouze zlomek poètu aut, jež dokážou vyrobit její konkurenti.

Akcie Tesly

Podle øady odborníkù jsou akcie Tesly nadhodnocené, a spoleènost je dlouhodobì cílem investorù, kteøí spekulují na pokles jejich ceny. Podle Ihora Dusaniwského z S3 Partners je však Tesla nejménì vhodnım cílem pro podobné spekulace za poslední desetiletí. Její akcie totiž navzdory mnohım prognózám stále „drží“. Z dat firmy vyplıvá, že v letech 2017 až 2021 takto investoøi pøišli o 52 miliard dolarù.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life