Czech Republic

Zápas Třince s Litvínovem byl odložen, nejspíš kvůli tragické události

Ještì hodinu pøed zápasem se pøitom oba celky rutinnì pøipravovaly, hotovı byl i zápis o utkání. Proto lze vylouèit, že by se jednalo o hromadnı vıskyt nákazy covidem 19 a odložení zápasu z dùvodu bezpeènosti.

Podle všeho pøed utkáním došlo k tragické události v okolí domácího mužstva, která nakonec neumožnila sehrát duel. Oba kluby však zatím neuvedly podrobnìjší informace, konkrétnìjší nebyl ani sportovní øeditel klubu Jan Peterek. Velmi nezvykle se proto oba celky omezily pouze na spoleèné prohlášení.

ONLINE

zápasy 50. kola hokejové extraligy

„HC Oceláøi Tøinec a HC Verva Litvínov se dohodly na odložení zápasu 50. kola TELH ze závažnıch dùvodù, které nyní klubu nepøísluší zveøejòovat. Spoleènì nyní hledají náhradní termín k dohrání zápasu,“ uvedly kluby.

„Je to tak, hledáme spoleènı termín s tím, že je ve høe odehrání zápasu hned zítra,“ dodala mluvèí tøineckého klub Dita Ondrejková. Tøinec s Litvínovem jsou nyní v èasové tísni.

Základní èást vrcholí posledními dvìma koly v pátek a v nedìli, kdy se navíc všechna utkání hrají ve stejnı èas. Tøinci a Litvínovu proto zbıvá pouze tøi dny, v nichž je možné odehrát 50. kolo.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield