Czech Republic

Zakašlat a vyplivnout. Ostravská nemocnice začne testovat covid i ze slin

Laboratoøe AGELLAB dostaly totiž jako první na Moravì povolení Státního zdravotního ústavu provádìt vyšetøení ze vzorku slin a odbìrové místo Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice zaène už od pondìlí tento šetrnìjší zpùsobe odbìru vzorku na test bezplatnì nabízet.

„Staèí, aby lidé nìkolikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky za pomocí trychtıøe své sliny. Pacient ale nesmí pøed odbìrem kouøit, pít, jíst nebo žvıkat žvıkaèku. O tom bude vèas pouèen. Mezi další vıhody patøí i lepší a delší stabilita vzorku. Vısledek testu bude dostupnı v den doruèení vzorku do laboratoøe,“ popsala vedoucí laboratoøe klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravì-Vítkovicích Hana Bílková Fránková.

Podotkla, že nová metoda odbìru byla otestována v rozsáhlé studii, která prokázala dokonce vyšší citlivost než u vıtìru z nosohltanu a je schválená pro klinické použití. Pøesto se laboratoø rozhodla pro vlastní interní kontrolu.

Nejprve budou odebírat vzorky dvìma zpùsoby

„V prvních dvou tıdnech budeme klientùm ve vítkovické nemocnici odebírat vzorky ze slin i nosohltanu, abychom mohli vısledky porovnat a ovìøit si spolehlivost vyšetøení i správnou techniku odbìru slin,“ dodala mikrobioložka.

Když vısledky dopadnou dobøe, pøednost pak dostane šetrnìjší odbìr slin, ze kterıch laboratoø zjišuje pøítomnost koronaviru podobnì jako z biologického vzorku získaného vıtìrem nosohltanu. K provádìní PCR vyšetøení ze vzorkù slin jsou ale nutné jiné pøístroje. Ostravská laboratoø si je pùjèila od vırobce.

„Novou testovací metodu vyvinula èeská start-upová firma Diana Biotechnologies, s níž laboratoøe AGELLAB spolupracují již od zaèátku druhé vlny pandemie covid-19.

Laboratoøe klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravì–Vítkovicích byly prvním soukromım subjektem, kterı pøi vypuknutí koronavirové epidemie v Èesku získal od Státního zdravotního ústavu povolení testovat pøítomnost koronaviru a dodnes patøí v republice mezi nejvıkonnìjší testovací laboratoøe.

Football news:

Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win
Douglas Costa compared Bayern under Pepe and Flick: I used to like the style more