Czech Republic

Zájemce o hodinky přišel i s kumpány. Majitele zbili pálkou, tyčí a obuškem

Nic netušící muž vpustil zaèátkem února zlodìje pøímo do svého bytu. Pachatelé se do nìj okamžitì pustili. „Svou spoleènou sílu umocnili baseballovou pálkou, železnou tyèí a teleskopickım obuškem,“ uvedl za pražské policisty Richard Hrdina.

Jeden ze zlodìjù napadenému vyhrožoval a násilím ho držel v kuchyni. Zbylí dva následnì ukradli hodinky v hodnotì bezmála 85 tisíc korun, vèetnì certifikátu pravosti. Z bytu ale odnesli také stolní poèítaè, mobilní telefony a cennosti. 

„Celkem si odnesli vìci v hodnotì pøes sto dvacet tisíc korun,“ dodal mluvèí.

Podrobnı popis umožnil policistùm identifikovat a následnì i vypátrat dva ze tøí zlodìjù. Zadrženi byli ve vozidle na pražské Floøe. Policistùm se však nechtìli jen tak vzdát a projíždìním køižovatek na èervenou se jim pøed tím snažili ujet.

Tøetího pachatele zadrželi pøímo v jeho vršovickém bytì pøíslušníci pohotovostní motorizované jednotky spolu s pražskımi kriminalisty. Pro vstup byli nuceni použít hydrauliku, muž se totiž pøed policisty v bytì uzamkl.

„Kriminalisté podali státnímu zástupci podnìt k podání návrhu na vzetí do vazby, èemuž vyhovìl, a soud posléze všechny tøi poslal do vazby. V pøípadì odsouzení hrozí pachatelùm až deset let za møížemi,“ uvedl mluvèí.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League