Czech Republic

Žádné rozdělení do skupin, víc zápasů. Fotbalová Liga mistrů plánuje změny

Každı z 32 tımù by v základní èásti hrál s deseti soupeøi, body by se poèítaly do celkové tabulky a šestnáct nejlepších celkù by postoupilo do vyøazovací fáze. Hrálo by se tzv. švıcarskım systémem, kterı se uplatòuje nejèastìji v šachách. Vedení UEFA ho upøednostòuje kvùli hrozbì pøílišného množství zápasù.

Novı formát soutìže by chtìla UEFA zavést v sezonì 2024/25. Ve høe je podle britského listu i rozšíøení soutìže na 36 klubù.

Vedení evropského fotbalu chce tímto krokem zamezit tomu, aby si nejbohatší kluby vytvoøily vlastní soutìž. Otázkou však je, jak ke zvıšení poètu zápasù v základní èásti z šesti na deset pøistoupí sami hráèi a realizaèní tımy.

Napøíklad trenéøi Liverpoolu Jürgen Klopp a Manchesteru City Josep Guardiola jsou velkımi kritiky souèasného stavu. Kvùli dohánìní zápasového manka, které zavinila protikoronavirová opatøení, hraje vìtšina jejich fotbalistù už tøetím mìsícem dva zápasy tıdnì.

Football news:

Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches
Bruno Fernandes: I'm 26 years old, I can't be tired. If I was tired now, then by the age of 30-32 I would not be playing at all
Chelsea will announce Tuchel's appointment today. He will lead the team in the game against Wolves tomorrow