Czech Republic

Začátečník vezl kamarády po D46, povolenou rychlost překročil o stovku

Policejní hlídka z dálnièního oddìlení Kocourovec nedaleko Olomouce namìøila vozidlu Audi A4 na dálnici D46 smìrem na Brno zbìsilou rychlost v sobotu veèer.

“V dálnièním úseku s maximální dovolenou rychlostí 110 km/h uhánìl témìø dvojnásobnou rychlostí. Policisté mu namìøili rychlost 215 km/h,“ popsal policejní mluvèí Libor Hejtman.

Policejní vùz se za provinilcem ihned pustil a provinilce zastavil. “Bylo to auto plné mladých lidí. Za volantem sedìl devatenáctiletý øidiè, který policistùm pøi kontrole nepøedložil øidièský prùkaz s odùvodnìním, že jej nemá u sebe,“ uvedl mluvèí.

Podle Hejtmana spatøila hlídka jen èervenou mizející èáru, proto policisté nemají k dispozici jiné obrazové materiály, ani video, jen snímek z radaru.

“Policisté nahlásili øidièe do správního øízení pro podezøení z pøestupku. Mladíkovi hrozí pokuta od pìti do deseti tisíc korun a zákaz èinnosti od šesti mìsícù do jednoho roku,“ doplnil Hejtman.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss