Czech Republic

Začala Vuelta. V bitvě favoritů zvítězil Roglič a znovu oblékl červený dres

„Myslím, že nás èeká vıjimeèná Grand Tour,“ vyhlížel pøed startem Michael Woods z Education First. „Celı první tıden bude velice nároènı a konkrétnì v úvodní etapì èekám velkou bitvu o èervenı dres.“

1. etapu Vuelty jsme sledovali podrobnì

Mìl pravdu, zaèínalo se pìknì zostra.

Nejen kvùli tìžké etapì se ètyømi stoupáními a dojezdem na Alto de Arrate, ale také kvùli dešti, kterı dìlal jezdcùm problémy v úvodní polovinì trati, vìtru i zimì.

Pod Arrate, více než pìtikilometrovı vıšlap s prùmìrem témìø osm procent, pøijíždìl peloton pohromadì, pìtièlennı únik dne už byl dávno pohlcenı.

Na èele se pohyboval Ineos, u kterého bylo tou dobou už jasné, že jede na Richarda Carapaze. Chris Froome se totiž protrápil pøedchozím stoupáním a ztrácel.

Balík se pøi nároèném vıšlapu rychle tenèil. Za britskou stájí se pohybovalo Jumbo-Visma s Primožem Roglièem a Tomem Dumoulinem, poté následoval Movistar s Alejandrem Valverdem a Enricem Masem.

První nástup pøišel 4,5 kilometrù pøed cílem, kdy se ze sedla zvedl Sepp Kuss z Jumba. Carapaz však jeho útok pokryl a stejnì tak si poèínal i pøi druhém pokusu Amerièana.

Kuss se ale nevzdával a v ostrém tempu pokraèoval dál. Nestaèili mu napøíklad Valverde, ale také i jeho tımoví paráci Dumoulin a George Bennett.

Jakmile cyklisté zdolali Aratte, do cíle zbıval ještì kilometr a pùl pøevážnì po rovinì. Tìsnì za vrcholem se z hlouèku favoritù zvedl Rogliè a vypracoval si náskok.

A nikdo mu už nestaèil.

Na obhájce loòského vítìzství se ještì snažil dotáhnout Carapaz, jenže Slovinec mu nedal šanci. Rogliè svùj náskok držel a do cíle dorazil pìt vteøin pøed Ekvádorcem. Tøetí byl se sedmisekundovım mankem Dan Martin z Izrael Start-Up Nation.

Na šestém místì skonèil jeden z dalších favoritù Enric Mas, jeho tımovı kolega Valverde byl jedenáctı. Dumoulin dokonèil etapu na 16. pøíèce.

Jak Hirt, kterı se dlouho držel ve skupinì favoritù, skonèil na 34. pozici.

Chris Froome finišoval až na 72. místì se ztrátou více než 11 minut na Roglièe. Thibaut Pinot, kterého stále trápí bolavá záda, byl 63. s mankem 9:56.

Jak se vše odehrálo

Klid, pak kopce. Úvodních 70 kilometrù vedlo víceménì po rovinì. Pak to ale pøišlo. V rychlém sledu následovaly tøi vrchaøské prémie tøetí kategorie a na závìr ještì Alto de Arrate, více než pìtikilometrovı vıšlap s prùmìrem témìø osm procent ohodnocenı jako prémie první kategorie.

První únik. Do premiérového úniku 75. roèníku Vuelty se pustili Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), Tim Wellens (Lotto Soudal), Jasha Sütterling (Sunweb), Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) a Jetse Bol (Burgos-BH). Peloton je nechal jet a záhy si vypracovali tøi minuty k dobru.

Nikam daleko. Že se nejede „jen“ o etapové vítìzství, ale i o èervenı dres, bylo patrné na první pohled. Na èele balíku se pohybovaly tımy nejvìtších favoritù a kontrolovaly únik. Když do cíle zbıvalo 100 kilometrù, uprchlíci mìli náskok už jen dvì minuty.

Tìžké podmínky. Zima, d隝… Vuelta závodníky nepøivítala zrovna vlídnì. Jeden z pádù pøibrzdil i Daniela Felipe Martíneze z EF, kterı se pak musel vracet zpátky do pelotonu.

První odpadlíci. Ještì ani první etapa nebyla ve své polovinì, když závod opustili dva jezdci. Do cíle se nepodívali zkušenı Mathias Frank z AG2R a dvacetiletı mladíèek Ilan van Wilder ze Sunwebu.

Proè nejedete? Náskok uprchlíkù se bìhem stoupání rychle tenèil, což se pøíliš nezamlouvalo Cavagnovi. Francouz nejprve své paráky z úniku povzbuzoval, když na jeho slova pøíliš nereagovali, 50 kilometrù pøed cílem nastoupil a pustil se do sólového jízdy.

Náskok se tenèí. Cavagnùv nástup však nemìl dlouhého trvání a uprchlíci se znovu spojili. Poté to ještì samostatnì zkoušel Sütterlin, jenže ani on na èele dlouho nevydržel. Náskok èelní skupiny se snižoval, naèež si z ní vystoupili Wellens a poté i Cavagna.

Pohromadì. Bylo jen otázkou èasu, kdy poèetná skupina favoritù uprchlíky pohltí. Stalo se tak na úpatí pøedposledního vıšlapu dne 25 kilometrù pøed cílem.

Froome ztrácí. Nejprve se kvùli pádu ocitl za pelotonem Michael Woods, poté kontakt ztrácel i Chris Froome. Ineos, kterı vepøedu pracoval pro Richarda Carapaze, k nìmu nikoho nevyslal a pìtatøicetiletı Brit musel manko sjíždìt sám.

Zase Rogliè. Rozhodovalo se až v samém závìru vıšlapu na Aratte. Tempo bìhem nìj udával Sepp Kuss z Jumbo-Visma, kterı pøipravil skvìlou pozici pro tımového kolegu Primože Roglièe. A ten ji zužitkoval.

Cyklistickı etapovı závod Vuelta

1. etapa (Irun - Eibar, 173 km)

1. Rogliè (Slovin./Jumbo-Visma) 4:22:34, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 3. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation), 4. Chaves (Kol./Mitchelton-Scott), 5. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 6. Mas (Šp./Movistar) všichni -1, 7. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -4, 8. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -10, 9. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) -40, 10. Bagioli (It./Deceuninck-Quick-Step) -51,

Prùbìžné poøadí: 1. Rogliè 4:22:24, 2. Carapaz -5, 3. Martin -7, 4. Chaves, 5. Grossschartner, 6. Mas všichni -11, 7. Carthy -14, 8. Kuss -20, 9. Bennett -50, 10. Bagioli -1:01,

Football news:

Neymar on reuniting with Messi: next year we have to do it
Scott Micromini: I hope Manchester United will win Leipzig and away
Lampard on whether Giroud will start in the Premier League: we'll See. Forward scored 4 goals for Sevilla
Lucescu after 0:3 with Juve: Dynamo is learning, getting experience and should go to the eurovesna
You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB