Czech Republic

Zabránit kolapsu má nasazení lékařů z neakutní péče, rozhoduje o tom vláda

Pracovní povinnost by se mohla tıkat napøíklad zdravotníkù, kteøí poskytují neakutní artroskopické vıkony, plastické operace nebo jednodenní péèi. Do nemocnic by kraje mohly povolat spolu s lékaøi také tøeba anesteziology i zdravotní sestry.

Opozièní ODS, TOP 09 a KDU-ÈSL vládu Andreje Babiše ve støedu vyzvaly, aby mobilizovala všechna zdravotnická zaøízení, která mají volná lùžka, a aby využila i láznì a hospice.

Pardubickı kraj už vyèerpal kapacitu lùžek, a podobné situaci se blíží také další kraje. Karlovarskı, Plzeòskı èi Støedoèeskı.

Vicepremiér Karel Havlíèek navrhuje povinné testování státních zamìstnancù od 10. bøezna.

„Na základì toho, že se nám podaøilo dobøe rozjet obrovskou logistickou akci a že jsme zapojili podniky do povinného testování, a na základì potvrzenıch dodávek samotestù jsem jednal s premiérem, kterı podporuje, abychom na vládì navrhli povinné testování pro státní zamìstnance od 10. bøezna,“ uvedl Havlíèek.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield