Czech Republic

Za vytrvalost a odvahu. Běloruská opozice dostala Sacharovovu cenu

Poslanci také vyjádøili obdiv vytrvalosti, s níž oponenti režimu autoritáøského prezidenta Alexandra Lukašenka èelí násilnému potlaèování protestù po srpnovıch zmanipulovanıch volbách, prohlásil Sassoli.

„Chtìl bych pogratulovat pøedstavitelùm bìloruské opozice za jejich odvahu, odolnost a neústupnost, které každı den ukazují pøi obranì svobody myšlení a projevu,“ øekl na ètvrteèní plenární schùzi europarlamentu.

Europoslanci se podle nìj jednomyslnì shodují na podpoøe požadavkù Lukašenkovıch oponentù, kteøí už od srpnovıch zmanipulovanıch voleb trvají na vypsání nového a demokratického hlasování a vyzıvají režim k ukonèení násilností. 

Parlament udìluje cenu pojmenovanou po pøedním sovìtském disidentovi Andreji Sacharovovi každoroènì od roku 1988 za podporu lidskıch práv a základních svobod. 

Dalšími kandidáty letos byli arcibiskup Nadžíb Michael Músá z iráckého Mosulu a ekologiètí aktivisté z Hondurasu v èele se zavraždìnou obhájkyní lidskıch práv Bertou Cáceresovou.

Loni Sacharovovu cenu získal v Èínì vìznìnı ujgurskı akademik Ilham Tohti, kterı bojuje za práva èínské muslimské menšiny Ujgurù. O rok døíve ji pak EP udìlil ukrajinskému režisérovi Olehu Sencovovi, kterı byl vìznìn v Rusku.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two