Czech Republic

Za vyhrůžky Babišovi hrozí obviněnému osm let vězení, v minulém týdnu ho předalo Španělsko

„Dotyèná osoba byla vydána ze Španìlska na základì evropského zatýkacího rozkazu,“ sdìlil serveru Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozoruje. Doplnil, že soud poslal obvinìného v sobotu do vazby, a to kvùli obavám z útìku nebo z opakování trestné èinnosti.

Podle Aktuálnì.cz pachatel jednal kvùli nesouhlasu s tím, jak se vláda pod Babišovým vedením vypoøádává s epidemií koronaviru. Lelek to nevyvrátil. Odhadl, že policie by mohla vyšetøování skonèit do dvou mìsícù. „Nejedná se o nic skutkovì složitého,“ dodal.

Babiš k pøípadu øekl, že policie ho o vìci informovala letos 8. ledna a následnì støežila jeho dùm. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahranièí se objevily na sociálních sítích. „Ano, protože se bála,“ uvedl Babiš k jejímu odjezdu. Doplnil, že tuto informaci nechtìl prozrazovat v dobì, kdy se na nìj za snímky valila vlna kritiky, protože jeho žena to nevìdìla. „Teï se to dozvìdìla, já jsem je vyhnal pryè,“ sdìlil.

Španìlský server NIUS v polovinì února napsal o zadržení hledaného Èecha, kterého èeská policie podezírá z výhrùžek smrtí Babišovì manželce a synovi. Údajnì po Babišovi chtìl, aby do pìti dnù abdikoval.

Policie eviduje více pøípadù, kdy lidé vyhrožovali v souvislosti s nouzovým stavem a epidemickými opatøeními èlenùm èeské vlády. Jeden obvinìný zveøejnil své hrozby na sociální síti VKontaktì, další mladík zase na Facebooku a jednomu z ministrù zasílal i výhrùžné e-maily. Oba muži se podle policistù pøiznali.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well