Czech Republic

Za vraždu mladíka ve Varnsdorfu potvrdil soud 14 let vězení. Pachatel podle posudku schizofrenií netrpí

„S ohledem na okolnosti je uložení ètrnáctiletého trestu na místì,“ uvedl pøedseda senátu Michal Hodoušek. Podle nìj je trest pøísnìjší než obvykle, ale není nezákonnı. Muži pøitížilo zejména to, že vraždu spáchal bez vıraznìjšího motivu. Znaleckı posudek pak oznaèil Noska za velmi nebezpeèného èlovìka, jehož náprava bude obtížná. Soud mu proto ponechal i následnì uloženou detenci. „Trpí tìžkou disociální poruchou,“ dodal soudce.

Nosek bodl svého kamaráda na parkovišti, když ho opilého doprovázel domù. Hned po èinu odešel. Tìlo zavraždìného mladíka, kterı po ránì vykrvácel, našli lidé v centru Varnsdorfu o Velikonoèním pondìlí. Krátce poté kriminalisté Noska zadrželi a obvinili z vraždy, k èinu se pøiznal. Nùž, kterım známého bodnul, schoval doma.

Nosek podle své vıpovìdi zazmatkoval. Kamarád se po nìm prı ohnal a on se lekl. Bál se, že ho mladík napadne. Mimo jiné proto žádal, aby soud jeho èin pøekvalifikoval na zabití. Státní zástupkynì naopak oznaèila jeho jednání za naprosto bezcitné. Pøipomnìla, že Nosek po èinu mladíkovi nepomohl, ale odešel a nechal ho zemøít. Soud se pøiklonil na stranu žalobkynì. Nosek se podle Hodouška rozhodnì kamaráda nebál. „Poškozenı byl opilı a nemohl ani klást vıraznı odpor,“ prohlásil. Muž také podle nìj mìl k podobnému èinu „celım svım životem našlápnuto“.

Nosek se po èinu pokusil obìsit na prostìradle a skonèil na psychiatrii. Tam znalci dospìli k názoru, že trpí duševní poruchou, konkrétnì rozvíjející se schizofrenií. Z revizního znaleckého posudku ovšem vyplynulo, že muž nesplòuje kritéria schizofrenie, a nebyly proto dány dùvody k zastavení trestního stíhání.

Football news:

Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player