Czech Republic

Za smrt pasažérky po pádu na eskalátoru musí aerolinky zaplatit 70 milionů

Pìtasedmdesátiletá zdravotnì postižená Bernice Kekonová cestovala z Havajskıch ostrovù do mìsta Spokane na severozápadì USA. Šlo o nepøímı let s pøestupem v oregonském Portlandu. Pøi pøestupu se žena na invalidním vozíku pokoušela dostat k odletové bránì, na eskalátorech však mìla nehodu. Utrpìla pøi tom závažná zranìní, jimž po ètyøech mìsících strávenıch v nemocnici podlehla.

Rodina po její smrti podala v roce 2017 na aerolinky žalobu. Uvedla, že letecká spoleènost nezajistila Kekonové pøi pøestupu dostateènı doprovod, o kterı nìkolikrát požádala, informuje list The Seattle Times. Pasažérka a její rodinní pøíslušníci o doprovod žádali, jelikož žena byla odkázána na invalidní vozík a kromì jinıch obtíží byla nedoslıchavá a na neznámıch místech zmatená.

Podle aerolinek žena nabídku pomoci odmítla

Žena podobnım zpùsobem cestovala již døíve, podle její dcery využívala asistenèní pomoc pøi pøestupech na letištích bìžnì a nikdy se nevyskytl žádnı problém. V roce 2019 však u soudu aerolinky tvrdily, že nìkolik nabídek pomoci na letišti opakovanì odmítla.

Podle rozsudku nejvyššího soudu v King County v americkém státì Washington aerolinky porušily zákon. Ten vyžaduje, aby letecké spoleènosti poskytovaly urèitou asistenèní pomoc cestujícím se zdravotním postižením, a to vèetnì nástupu na palubu.

„Jsme z tohoto rozhodnutí zklamaní a vyhodnocujeme další kroky. Bezpeènost a spokojenost našich zákazníkù jsou však pro nás to nejdùležitìjší,“ uvedly aerolinky ve svém prohlášení.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen