Czech Republic

Za porušení karantény žena dostala podmínku, taxíkem jela nakupovat nakažená

Obžalovaná Renáta Gažová naøízení hygienikù, aby dva tıdny zùstala doma, porušila v kvìtnu. Hrozil jí tak až osmiletı trest vìzení, protože pravidla nerespektovala v dobì nouzového stavu. 

Na pøípad upozornila Èeská televize, podle níž je to první takovı pøípad v Moravskoslezském kraji, kterı se dostal až k soudu.

„Spoleènì s matkou se pohybovala na ulici pøed domem mezi dalšími lidmi. A to obì bez nasazenıch roušek,“ uvedl státní zástupce Aleš Boháè.

Policisté pro ženu pøišli domù zøejmì po udání od sousedù. Soudkynì Ivana Šostáková uloženı podmínìnı trest odùvodnila mimo jiné tím, že informace poskytnuté hygieniky byly velmi rozsáhlé a nemusely bıt obžalované všechny zcela jasné.

Football news:

Marcus Rashford is the pride of all England, from the Queen to Jurgen Klopp. He again fed children across the country - and received the Order
Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League