Czech Republic

Výtečník znovu řezal značku kvůli tisícikoruně. Zapomněl, že už tam není

„Muž byl pøedchozí den opilý natolik, že si vùbec nepamatoval, že tisícikoruna ve sloupku už není, a vydal se ji získat pro sebe,“ komentoval nový výjezd mluvèí pardubické Mìstské policie Jiøí Sejkora.

Šestatøicetiletého muže zastihli strážníci nad již zcela uøíznutou dopravní znaèkou. I druhý díl pøíbìhu proto pøidají k pøedchozímu oznámení správnímu orgánu. 

Celá „kauza zapadlé tisícovky“ pøitom zaèala již v úterý. Jeden z mužù, který byl stejnì jako jeho kumpán notnì pod vlivem alkoholu, zastrèil do nízkého sloupku dopravní znaèky tisícikorunu. Když nešla vytáhnout ruènì, zakoupili pilku na železo a znaèku zaèali øezat. 

Dílo však nedokonali, jen poškodili jak sloupek, tak na nìm pøipevnìnou dopravní znaèku. Pak se vyèerpaní obrátil na mìstskou policii.

Strážníci tisícikorunu zachránili stavebním vysavaèem, který zapùjèil jeden ze svìdkù celé show. Škody, které by ale oba muži mìli uhradit, budou zøejmì vyšší.

Football news:

Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our
Pep Guardiola: Manchester City have reached the knockout stages of the Champions League and can focus on other tournaments