Czech Republic

Výrobce čipů Qualcomm tlačí na vládu, aby mu povolila spolupráci s Huawei

Procesory by Huawei využil do novıch 5G telefonù. Poté, co prezident Donald Trump loni umístil èínskou firmu na èernou listinu, mohou s ní ameriètí partneøi obchodovat jen s vıslovnım souhlasem amerického ministerstva obchodu.

Restrikce se tıkají jak hardwaru, tak i softwaru a získat od vlády vıjimku není zrovna snadné. Už pøed pùl rokem o ni požádal napøíklad Google, povolení se mu ale zatím získat nepodaøilo.

Teï o nìco podobného usiluje Qualcomm. Argumentuje tím, že zákaz pøihrál zahranièním konkurentùm trh v hodnotì osmi miliard dolarù, z èehož tìží zejména tchajwanská spoleènost MediaTek a jihokorejskı Samsung.

Wall Street Journal oba zmiòované konkurenty oslovil, ovšem Samsung odmítl celou záležitost komentovat a MediaTek pouze uvedl, že díky investicím do 5G technologií se mu daøí získávat zákazníky celosvìtovì.

Football news:

De Paul about Messi: you will go to war for such a captain
Giggs on bale at Tottenham: Now we can see him play every week
Tottenham loan Vinicius from Benfica. He was the top scorer last season in Portugal
Hudson-Audrey wants to move to Bayern. The club has been trying to sign him since January 2019
Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday