Czech Republic

Vymyšlená penalta, běsnil Kozel. Poznar ji proměnil panenkovským dloubákem

Hlavní arbitr Jan Machálek ji naøídil tìsnì pøed pøestávkou poté, co Fantiš spadl na zem po kontaktu s Fillem.

„Vidìl jsem to po zápase v televizi. Nechápu, že když je tady kontrola VAR, že to tohle nìkdo posoudí jako penaltu,“ divil se Kozel.

„Byl jsem si celkem jistı. Dostal jsem se pøed Filla a cítil jsem, že mì trefil do èelisti. Nevím, jestli to bylo rukou nebo loktem, ale zasáhl mì do oblièeje,“ tvrdil Fantiš.

Tomáš Klíma, kterı zastával funkci VAR poprvé v kariéøe, mìl také jasno a Machálek se s jeho vıkladem spokojil.

„Úder jsem nevidìl. Fillo byl první u míèe. Uhıbal pøed balonem. Dal si tam tìlo. Fantiš bìžel zezadu,“ nabídl svùj pohled Kozel.

Brankáø Jan Laštùvka marnì reklamoval pøedchozí faul na Potoèného. A tak èi tak, jisté je, že novı šéf komise rozhodèích Vítor Manuel de Melo Pereira bude mít co vysvìtlovat.

Hosté mìli na Machálka pifku od zaèátku. Liduprázdnım stadionem znìly jejich neustálé protesty.

„Asi ètyøi ostravští hráèi po nìm vyjíždìli za každı zákrok, mìl to tìžké,“ podotkl autor vyrovnávací trefy Tomáš Poznar.

„Byly tam sporné momenty, které nás vytoèily,“ prohodil Laštùvka.

Tak tøeba když Machálek ukázal na penaltovı puntík poprvé, na podnìt VAR ale pokutovı kop v 33. minutì odvolal, protože David Buchta stáhl Cedidlu ještì tìsnì pøed vápnem.

„Když nevyšla jedna penalta, byla odpískaná druhá. Faul to byl, ale rozhodèí by mìl vidìt, že kontakt zaèíná mimo vápno. Moc se mi to dnes nelíbilo,“ shrnul Kozel.

I hosté se dožadovali penalty. VAR ale tentokrát žádnı prohøešek neodhalil. Kopala se pouze jedna. Jindy nekompromisní exekutor desítek Poznar ji poslal ladnım panenkovskım oblouèkem doprostøed brány.

„Kdyby to nevyšlo, tak jsem za hlupáka. Naštìstí to dopadlo dobøe,“ oddechl si Poznar, kterı mìl vršovickı dloubák nachystanı pøedem.

Vsadil na to, že Laštùvku zná ze spoleèného pùsobení v Baníku. „Pár penalt jsem proti nìmu kopl. Do stran je silnı. Doufal jsem, že skoèí.“

Zatímco Laštùvka plachtil ke své pravé tyèi, míè letìl do míst, odkud se chvilku pøedtím odrazil.

„Pøekvapil mì. Kuzmanoviè na mì øval, a si na nìho poèkám. Jenže jsem ho neslyšel. Ani nevím, jestli bych ho poslechl,“ pøiznal Laštùvka.

Více ho mrzelo, že hosté neudrželi vedení, které jim daroval vlastním gólem stoper Petr Buchta. Oba tımy tak dál èekají na první jarní vítìzství.

Všichni aktéøi se nakonec shodli, že plichta byla spravedlivá. Zlín mìl navrch v úvodní pùlce, po obrátce Baník, jehož fanoušci na zalesnìném svahu za hostující bránou vytvoøili improvizovanı kotel i s pyrotechnickımi efekty.

„Vnímáme je vždycky. Jsme jim za podporu velice vdìèní a už se tìšíme, až se otevøou stadiony,“ pøál si Laštùvka za všechny.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7