Czech Republic

Vyhrožoval, že vjede kamionem do lidí, pokud se neotevřou hospody. Muži hrozí až 15 let vězení

Muž podle vyšetøovatelù umístil pøíspìvek na sociální sí pod smyšlenım profilem v nedìli veèer. Napsal, že pokud od následujícího dne nebudou otevøeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejnì jako Hepnarová. V roce 1973 Hepnarová úmyslnì vjela nákladním vozem mezi lidi na zastávce tramvaje v Praze 7, zabila osm lidí.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zloèinu muže vypátrali do dvou dnù, k èinu se pøiznal a lituje ho, doplnila Rendlová. Stíhán je na svobodì. Pøípad dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Tento pøípad jasnì demonstruje, že policisté jsou schopni rychle vypátrat pisatele na sociální síti, a to i navzdory skuteènosti, že se skrıvá pod smyšlenım profilem,“ dodala mluvèí.

V Èesku platí od 5. øíjna kvùli epidemii koronaviru nouzovı stav, restaurace, bary a kluby se uzavøely 14. øíjna, jídlo a pití mohou vydávat pouze pøes okénka. To, že muž spáchal èin v dobì nouzového stavu, pro nìj mùže bıt pøitìžující okolností, nicménì s touto okolností už poèítá pøísnìjší právní kvalifikace tohoto trestného èinu.

Hepnarová 10. èervence 1973 najela s nákladním automobilem mezi lidi èekající na zastávce tramvaje v Praze 7. Motivem jejího jednání byla nenávist ke spoleènosti. Tøi lidé zemøeli na místì, pìt pozdìji v nemocnici. Mìstskı soud v Praze uznal v dubnu 1974 Hepnarovou vinnou z osminásobné vraždy a odsoudil ji k trestu smrti. Popravena byla o necelı rok pozdìji. Hepnarová byla poslední ženou popravenou v Èeskoslovensku, trest smrti byl zrušen v roce 1990.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League