Czech Republic

Výbuch ve Vrběticích a zprávu BIS o ruském podílu na něm projednává vláda

Na jednání vláda pøizvala i šéfa civilní kontrarozvìdky Michala Koudelku. Šéf Senátu Miloš Vystrèil i pøedseda opozièní ODS Petr Fiala oznaèili èin, na nìmž se mìli podílet dùstojníci GRU z jednotky 29155 za akt státního terorismu. A opozice zesílila volání po vyøazení Rusù z tendru na Dukovany. Tentokrát to ale pøipustily i vládní špièky.

Èesko se rozhodlo do 48 hodin vyhostit 18 lidí z ruské ambasády v Praze, u nichž je podle vicepremiéra Jana Hamáèka prokázáno jejich napojení na ruské tajné služby. Rusko se v odvetì rozhodlo vyhostit 20 zamìstnancù èeské ambasády v Moskvì.

Dva muži patøící k ruské vojenské zpravodajské službì se do areálu ve Vrbìticích dostali 15. øíjna 2014, den pøed vıbuchem, a nastražili tam vıbušné zaøízení. To však explodovalo døíve, než plánovali.

Terèem pro GRU byl podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat jeden z vıznamnıch bulharskıch obchodníkù se zbranìmi Emilian Gebrev, kterého se na Balkánì údajnì pokusili èlenové ruské rozvìdky dvakrát otrávit.

Muže, kteøí pronikli do skladù ve Vrbìticích a nastražili vıbušné zaøízení, Britové spojují s pokusem o vraždu jedem novièokem bıvalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury v roce 2018.

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward