Czech Republic

Výbor Senátu je pro daň 15 %, i vyšší slevu na poplatníka o 3 tisíce ročně

Sazby danì nechal výbor beze zmìn tak, jak to ve Snìmovnì prosadily zejména ANO a ODS. Slevu na poplatníky ale upravil pøes nesouhlas ministrynì financí Aleny Schillerové. Ministrynì nicménì ocenila, že senátoøi pøijali lepší variantu než tu, která byla pøijata Snìmovnou.

Poslanci schválili zvýšení slevy na poplatníka na 30 tisíc korun. To by spolu se zrušením superhrubé mzdy znamenalo snížení pøíjmù veøejných rozpoètù o zhruba 130 miliard korun roènì. Senátní varianta podle Schillerové bude znamenat výpadek pøíjmù pod 100 miliard korun. Ministrynì odmítla možnost, že by se takovou èástku povedlo nahradit seškrtáním výdajù rozpoètu.

Výbor na návrh svého pøedsedy Vladislava Vilímce  z ODS doporuèil kompenzovat krajùm a obcím výpadek pøíjmù zmìnou rozpoètového urèení daní. Kraje by si mìly polepšit o zhruba sedm miliard korun, obce o 12,9 miliard korun. Obce by novì mìly mít podíl na výnosu daní ve výši 25,18 procenta, kraje 9,82 procenta.

Proti návrhu Pirátù ke zdanìní akcií

Senátoøi se také postavili proti ustanovení prosazeného Piráty, na základì kterého by se mìly zdaòovat prodeje akcií ve výši 20 milionu korun a více, které jsou v držení déle než tøi roky. Schillerová s tím souhlasila.

Senát se bude daòovými úpravami zabývat 10. prosince. O den døíve je mají projednat ještì výbory ústavnì-právní a pro veøejnou správu.

Premiér Andrej Babiš koncem listopadu navrhl senátorùm ohlednì úprav daòového balíèku kompenzovat výpadky pøíjmù obcí a krajù 20 miliardami korun roènì, a to po dobu dvou let. Kompenzace pøed tím vláda v souvislosti s balíèkem odmítala. Zároveò Babiš navrhl, aby Senát v rámci zmìn zrušil zvýšení slevy na poplatníka schválené Snìmovnou a ponechal zrušení superhrubé mzdy spoleènì se zavedením sazeb danì z pøíjmu 15 a 23 procent.

Prezident Miloš Zeman v úterý pohrozil, že daòový balíèek bude vetovat. Jako dùvod uvedl daòovou slevu na poplatníka zvýšenou o zhruba 10 tisíc roènì, jak ji schválila Snìmovna. Zemana mùže ovšem Snìmovna snadno pøehlasovat.

Football news:

Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events