Czech Republic

Výbor rozhodne o trestu pro poslance Volného kvůli šarvátce ve Sněmovně

Volnı, jehož incident zaèal vıbor øešit už v úterı, požádal, aby se spolu s ním mohla jednání úèastnit i jeho advokátka.

Nezaøazenı poslanec Lubomír Volnı se popral s poslanci pøi jednání o prodloužení nouzového stavu. Nelíbilo se mu totiž, že mu místopøedseda Snìmovny Tomáš Hanzel za ÈSSD vypnul mikrofon, když Volnı oznaèil sociální demokracii za zkorumpovanou politickou partaj a její èleny za zbabìlce a pokrytce. Volnı se pak vypravil za Hanzelem a snažil se vynutit si silou, aby mohl dál mluvit z jeho mikrofonu.

„Já jako volenı zástupce lidu mám právo se vyjádøit. Jestli tady pùjdeš, dostaneš flákanec! Jasné?“ vyhrožoval Lubomír Volnı do mikrofonu místopøedsedy Snìmovny.

Hanzelovi pøispìchali na pomoc šéf poslancù ÈSSD Jan Chvojka a další kolegové, se kterımi se Volnı zaèal prát. Nakonec ho ze sálu vyvedla ochranná služba a policie oznámila, že incident provìøuje pro podezøení z vıtržnictví.

Èlenové mandátového a imunitního vıboru si pustili záznam incidentu, pøi nìmž poslanec za ANO Michal Ratiborskı inkasoval od Volného úder pìstí, když pøišel Hanzelovi na pomoc.

„Po tom, co pan pøedsedající vypnul panu Volnému mikrofon, tak pan Volnı ho napadl,“ øekl Ratiborskı. Hanzel ke konfliktu øekl, že byl napaden a že byla fakticky napadena Snìmovna. 

Football news:

Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter