Czech Republic

Všichni umřete! Žena v letadle odmítla roušku, plivala a kašlala na ostatní

Letecká spoleènost EasyJet potvrdila, že její zamìstnanci museli v nedìli veèer zavolat na palubu letadla policii poté, co si jedna pasažérka odmítla nasadit roušku. Video zaznamenané v letadle, které smìøovalo z Belfastu do Edinburghu, ukázalo, jak žena prochází ulièkou a køièí na ostatní.

„Všichni jednou umøou, to je jediná jistota, kterou máme,“ prohlásila a poté na lidi kolem sebe zaèala plivat. Pøi prùchodu ulièkou navíc kašlala šokovanım lidem do tváøe. 

„Musíte žít naplno. Všichni umøou, víte to? Každé tìlo jednou prostì zemøe,“ prohlásila podle magazínu Newsweek. 

„A to bude na koronavirus, nebo ne, všichni umøeme,“ pokraèovala jako kolovrátek cestující. Personálu se nakonec podaøilo ženu zpacifikovat a doslova odvléct z letadla, kde ji zadržela pøivolaná policie.

Na záznamu je vidìt, že ne všichni cestující si nechali takové chování líbit. Nìkteøí na ženu køièeli, nadávali jí a prosili zamìstnance o vyøešení situace. „Okamžitì opuste letadlo. Hned teï,“ požádal potížistku jeden ze stewardù. „Táhni, parchante. Doufám, že chcípneš,“ odpovìdìla mu.

„Cestující se chovala rušivì a odmítla si nasadit roušku. V souèasnosti musí mít všichni naši cestující bìhem celého letu, vèetnì nástupu a vıstupu do letadla, zakrytá ústa a nos. Nebudeme tolerovat takové chování vùèi ostatním cestujícím a posádce,“ zhodnotil situaci EasyJet.

Football news:

Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches
Giroud has 6 goals in his last 4 games. He has scored in his last 6 games in Chelsea's Premier League start