Czech Republic

VŠE o... covidu a spotřebě alkoholu

Pandemie covidu-19 přinesla zajímavý vzkaz, pokud jde o sledování spotřeby alkoholu v Česku. Dlouhá léta se nepochybuje o tom, že na spotřebě alkoholu v zemi se významně podílejí i turisté. Dosud to nebylo možné objektivně změřit. Na úrovni podnikatelských subjektů tato data do jisté míry existují, ale na úrovni krajů a celostátní již chybí.

V podmínkách opatření proti koronaviru se statistika spotřeby alkoholu na osobu v Česku spontánně "očistila". Vyloučila se spotřeba určitých skupin osob i míst a omezily či vyloučily se některé distribuční kanály. V Evropě jsme dlouhodobě mezi prvními 10 zeměmi v roční spotřebě alkoholu 11,6 litru na hlavu.

Po očištění statistik o zkreslující vlivy se pravděpodobně dozvíme, že v rámci Evropy na tom s alkoholismem nejsme tak špatně. Již nyní je patrné, že prodeje alkoholu v Česku jsou nižší než v předchozích letech. V březnu 2020 se zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru prodej alkoholu meziročně snížil o 24 procent v přepočtu na litry čistého lihu.

Na poklesu se podílí nejen výpadek turistů, ale i zahraničních pracovníků v Česku, tedy více než půl milionu zaměstnanců, zejména mužů. Zvyklosti tuzemských konzumentů se však tak rychle nemění.

Česká příjezdová turistika představuje desítky milionů přenocování ročně. Nemálo turistů přicestovalo právě za levným pitím. Pro českou příhraniční, zejména nákupní turistiku je dále příznačná dlouhá hranice se státy s vyšší kupní silou a cenovou hladinou. Zeměmi s obdobnou kulturní tradicí, včetně velké záliby v konzumaci alkoholu, avšak s mnohem méně tolerantním přístupem represivních složek k jeho konzumaci. Zejména lidnaté Německo, dlouhodobě setrvávající v první desítce konzumentů alkoholu, vytváří v příhraničí i v Praze poptávku po alkoholu, především po pivu. Také výpadek rakouských konzumentů, spotřebovávajících alkohol ve zcela mimořádné výši, byť s pestřejším rejstříkem konzumace, je velmi patrný.

Další státy podílející se na vysoké spotřebě alkoholu v Evropě nemusí být tak turisticky atraktivní, mohou mít vyšší cenovou hladinu i restriktivnější administrativu či nižší společenskou toleranci k jeho konzumaci. Mívají zkušenost s prohibicí a generují poptávku po alkoturismu. Typicky ve skupině mladých dospělých. Odlišná je jejich kulturní tradice projevující se způsobem konzumace alkoholu. V těchto souvislostech jsou zájezdy z těchto zemí do Česka "pověstné".

Ač se tedy ukazuje, že z výše uvedených důvodů prodeje alkoholu v tuzemsku poklesly, někteří lidé přiznávají, že se jejich osobní spotřeba alkoholu zvýšila. Pravděpodobně také zaznamenáme posun ke konzumaci levnějších značek v důsledku ekonomických dopadů pandemie a urychlení přesunu konzumace alkoholu z restaurací, barů a vináren do domovů.

Zavedená opatření se projeví snížením spotřeby alkoholu na osobu v Česku ve statistikách, zda však Češi vypijí méně, se můžeme jen domnívat.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies