Czech Republic

Vrbětice mohly být pravý důvod Hamáčkovy cesty do Ruska, míní expert

Proè vyšlo najevo až nyní, po více než šesti letech, že se na vıbuchu ve Vrbìticích mìli podílet špioni ruské zpravodajské služby GRU? To je opravdu dlouhé vyšetøování.
Vyšetøování se mùže zdát dlouhé, ale je tøeba si uvìdomit, že se jedná o velmi citlivı pøípad s mezinárodnì-bezpeènostním pøesahem, kterı má zpravodajskı rozmìr. Takové pøípady jsou z hlediska vyšetøování nesmírnì nároèné. Navíc je jasné, že èeskım bezpeènostním složkám musely v nìkterıch fázích pomáhat i spojenecké služby. Dokonce, aniž bych chtìl naše složky podceòovat, tuto stopu nejspíše odhalili Britové, èi Amerièané, èili se opravdu jednalo o mimoøádnì citlivé vyšetøování.

GRU je velmi tvrdá vojenská zpravodajská služba, která mìla vždy blízko k takzvanım aktivním opatøením v podobì rùznıch provokací vèetnì cílenıch atentátù a vražd.

Tomáš Šmíd Bezpeènostní expert

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude