Czech Republic

Vraťte okupovanou část Stromovky, vzkazují pražští radní do Ruska

Magistrát chce, aby se rozloha ruské ambasády vrátila do stavu pøed 21. srpnem 1968 a mìsto tam obnovilo veøejnì pøístupnou zeleò.

Na zabranıch pozemcích nyní stojí pìt bytovıch jednotek, jak ukazuje tato letecká mapa.

Letecká mapa z Katastru nemovitostí zachycující zabranı pozemek. Stojí na nìm...

Vedení Prahy chce také snížit poèet parkovacích míst vyhrazenıch pro velvyslanectví. 

„Chceme vrátit Pražanùm èást Stromovky, kterou pro sebe pøi invazi v srpnu 1968 zabrala ruská ambasáda. Návrh Praha Sobì právì podpoøili ostatní radní. Vyzıváme vládu, aby koneènì ukonèila okupaci tohoto pøi invazi obsazeného pozemku. Stejnì tak požadujeme vyrovnat poèet parkovacích míst s místy našeho velvyslanectví v Moskvì,“ napsal na Facebooku  starosta Prahy 7 a pøedseda zastupitelù Prahy Sobì Jan Èižinskı.

Dùvodem k rozhodnutí jsou víkendové informace o podezøení na zapojení ruskıch agentù do vıbuchù v munièním skladu ve Vrbìticích na Zlínsku v roce 2014. Vyplıvá to z dokumentu, kterı dnes schválili pražští radní.

Má Praha šanci v dohledné dobì uspìt s požadavkem na vrácení pozemku?

Èesko kvùli zprávì o možné úèasti ruskıch zpravodajskıch služeb pøi vıbuchu vyhostilo 18 lidí z ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako pracovníci ruskıch tajnıch služeb. Moskva reagovala vypovìzením 20 zamìstnancù èeské ambasády v Rusku.

V nedìli odpoledne se pøed ruskou ambasádou sešli lidé odsuzující vliv ruskıch agentù v Èesku, pøišlo i nìkolik pøíznivcù Ruska.

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free