Czech Republic

Vláda chce pokračovat ve vývoji české vakcíny. Odhadované náklady dosahují čtvrt miliardy

Vláda v pondìlí souhlasila s pokraèováním vývoje èeské vakcíny, který byl loni kvùli dostupnosti komerèních vakcín zastaven. Projekt opakovanì sklidil kritiku odborníkù. Podle pøedsedy Èeské vakcinologické spoleènosti Romana Chlíbka nemá smysl v nìm pokraèovat, podle zástupcù Uèené spoleènosti ÈR je projekt naivní a nekompetentní.

Vláda rozhodla na základì jedenapùlstránkového dokumentu, který podle Blatného pøipravili lidé, kteøí se na projektu v minulosti podíleli, tedy i poslankynì ANO a koordinátorky týmu Vìry Adámkové. Vláda podle Blatného pouze projevila zájem o to, aby odborníci pøedložili návrh celého projektu. Cílem je zjistit, jestli je možné v Èesku vyvinout vakcínu, která by se poté mohla pøedat ke komerènímu dokonèení a výrobì. 

„Cílem je využít veškerý potenciál, který ÈR má, a myslím, že je to správná cesta,“ konstatoval. Až bude návrh projektu hotov, chce jej Blatný konzultovat i s jeho kritiky.

Na projektu èeské vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Blatný loni v prosinci øekl, že ve vývoji není tøeba pokraèovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerèní. Dosud byly v EU registrovány tøi vakcíny, a to od firem Pfizer/BioNtech, Moderna a AstraZeneca. Oèkování kvùli nedostatku oèkovacích látek není tak rychlé, jak se pøedpokládalo.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield