Czech Republic

VIDEO: Zfetovaný řidič se zákazem při honičce s policií narazil do brány

Tmavý ford zaèali policisté pronásledovat 9. ledna po osmé hodinì veèer. Honièka vypukla poté, co øidiè odmítl policistùm zastavit. Na videu z palubní kamery policistù je patrné, že øidiè klièkoval ulicemi dolního centra, pøedevším pak kolem Papírového námìstí. Následnì vjel do slepé ulice, která byla pokrytá ledem a snìhem.

„Ani pøes intenzivní brzdìní se mu nepodaøilo zastavit automobil pøed vjezdovou bránou do areálu jedné z firem a naboural. Policisté, kteøí byli vozidlu neustále na dohled, nedali sedmadvacetiletému øidièi prostor k tomu, aby se vzdálil,“ uvedl policejní mluvèí Vojtìch Robovský.

Pøi kontrole dokladù policisté zjistili, že muž z Liberecka má zákaz øízení do roku 2022. 

„Dechová zkouška na pøítomnost alkoholu byla negativní, zatímco test na drogy vykázal pozitivní nález látek amfetamin a metamfetamin,“ upozornil Robovský.

Muž tak skonèil v policejní cele. Policisté ho nyní podezøívají z maøení výkonu úøedního rozhodnutí a øízení pod vlivem návykových látek, pøi kterém zpùsobil dopravní nehodu.

Football news:

Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them