Czech Republic

VIDEO: V Praze přistálo letadlo s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem

V úterı má program pøedevším v Plzni, kde si s èeskım ministrem zahranièí Tomášem Petøíèkem (ÈSSD) pøipomene 75. vıroèí konce druhé svìtové války. Ve støedu ho èeká schùzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem a vystoupení v Senátu.

Pompeo s Petøíèkem v Plzni spoleènì navštíví muzeum Patton Memorial Pilsen a položí vìnce u památníku Díky, Ameriko! Uctí tak památku americkıch vojákù, kteøí na konci druhé svìtové války osvobodili západní èást Èeskoslovenska. Následnì oba ministry èeká jednání v prostorách pivovaru Plzeòskı Prazdroj. Pompeo mìl Plzeò navštívit už v kvìtnu, kvùli epidemii koronaviru ale tehdy z oslav vıroèí konce války i z návštìvy amerického ministra sešlo.

Ve støedu se Pompeo sejde samostatnì s Babišem, oba spoleènì poté èeká i jednání se Zemanem, které však podle americké diplomacie bude spíš zdvoøilostního rázu. Tématy jednání s èeskım prezidentem by mìly bıt ekonomické otázky nebo spolupráce v rámci NATO. Americkı ministr také vystoupí s projevem v Senátu a následnì se zúèastní debaty se senátory. Posledním vrcholnım politikem USA, kterı v Senátu vystoupil, byl v roce 2018 tehdejší pøedseda Snìmovny reprezentantù Paul Ryan.

Èesko je první zastávkou na Pompeovì cestì po støední Evropì. Ve ètvrtek ráno bude americkı ministr pokraèovat do Slovinska, následnì navštíví také Rakousko a Polsko.

Football news:

Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires
Godin moved from Inter to Cagliari
Head Of Atletico: Bartomeu will be one of the great presidents of Barca. History will prove him right
Referee Taylor awarded a penalty to Bayern for Alaba's foul on Rakitic. Ocampos scored
Another night when we are not at ease: A sad picture of the fall of Rostov in European competitions
Valery Karpin: Rostov, having scored a goal, got hooked psychologically, stopped pressing. In the End, there were no forces
Glebov received a red card for a foul on a Maccabi player in midfield. Var on match no