Czech Republic

VIDEO: Tisíce litrů mléka vytekly z převrácené cisterny na dálnici D48. Nehoda zablokovala provoz

Nehoda se stala ve smìru na Frýdek-Místek pøed tunelem Lysùvky. Kolem 02:45 se tam pøevrátil pøívìs cisterny vezoucí mléko. 

„Øidiè nákladního automobilu nebyl zranìn, provoz na dálnici byl zcela zablokován. Hasièi prùzkumem zjistili, že z cisterny pøed jejich pøíjezdem vyteklo pøibližnì 11 000 litrù mléka. Na místo tak dorazili i zástupci Povodí Odry a odboru životního prostøedí,“ uvedl Kozák.

Dodal, že hasièi následnì pomáhali i s odpojením vleku od nákladního vozu a øidiè tak mohl do cisterny tažného automobilu pøeèerpat zbývajících zhruba 6000 litrù mléka. Následnì hasièi s pomocí tìžké techniky pøevrátili vlek zpìt na kola. Zásah ukonèili krátce pøed 06:30.

Football news:

Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury
Studying Borussia Favre: she loves to own the ball, a key player in the attack-17-year-old Giovanni Reina