Czech Republic

VIDEO: Řidič dostal u nehody smyk a převrátil se, hasič sotva stihl uskočit

Obì nehody se staly kolem pùl osmé ráno pár kilometrù za Kralovicemi smìrem na Vysokou Libyni. Nejprve tam v opaèném smìru zaèal øidiè Škody Octavia na pøímém úseku pøedjíždìt jiné vozidlo a skonèil mimo silnici na støeše.

„Pøi pøedjíždìní si tøiašedesátiletı øidiè všiml, že je vozovka zledovatìlá, a pøibrzdil. Dostal smyk a havaroval do levého silnièního pøíkopu,“ popsala nehodu policejní mluvèí Ivana Jelínková.

Zatímco se nehodou zabıvali dopravní policisté, kraloviètí hasièi øídili dopravu, aby vozidla projíždìla jedním smìrem.

Na videu je vidìt, jak v jednu chvíli pøijíždí od Vysoké Libynì dodávka a hasiè se ji snaží pøed nehodou zastavit. Za ní jel tøiaètyøicetiletı øidiè jiné Škody Octavia. Jakmile zaèal za dodávkou brzdit, dostal smyk a skutálel se do pravého pøíkopu jen kousek od hasièe na krajnici, kterı musel uskoèit.

V místì byla v ranních hodinách namrzlá silnice a mlha. Pøesnou pøíèinou a okolnostmi obou nehod se nadále zabıvají dopravní policisté.

Kolize se obešly bez zranìní a alkohol u obou øidièù vylouèily dechové zkoušky.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield