Czech Republic

VIDEO: Přetěžká sezona Dallasu plná kalamit. Zadrhlo se to, říká Faksa

„Mìli jsme super zaèátek, ale zadrhlo se to. To se nìkdy stane, každı si v sezonì projde neúspìšnou sérií,“ hodnotí aktuální formu Dallasu èeskı centr Radek Faksa.

„Není to dobré, to vám mùžu øíct,“ dodává frustrovanı kapitán Jamie Benn.

Pùvod nezvykle nároèného období Stars mùžete hledat ještì pøed samotnım startem sezony, kdy kabinou prošla koronavirová nákaza a sedmnáct hráèù se ocitlo mimo.

K odloženım zápasùm neèekanì pøispìla i únorová pøírodní kalamita v Texasu. Jindy slunnı stát zaskoèily teploty mínus dvacet stupòù Celsia, zamrzlá plynová potrubí a vıpadky proudu a tepla, což Dallasu znemožnilo odehrát další tøi utkání.

Vısledkem je, že Stars musí až do konce sezony hrát nejménì každı druhı den. V dalších 66 dnech je èeká 38 zápasù - když to pùjde dobøe.

Pøidejte dlouhodobé absence lídrù (jednièky v bránì Bena Bishopa a elitních útoèníkù Tylera Seguina a Alexandra Radulova), vìtší zodpovìdnost pro nezkušené mladíky a špatné vısledky zaènou vypadat vcelku pochopitelnì.

„Mladıch pøišlo hodnì, lajny se toèí, ale myslím, že poslední zápasy hrajeme dobøe. Otoèí se to na vítìznou vlnu a budeme zpátky na místech pro play off,“ vìøí Faksa.

Zatím patøí Dallasu v celé lize tøetí nejhorší umístìní, v Centrální divizi ztrácí na postupová místa tøináct bodù. 

„Musíme hrát lépe. Mrzí mì, že nehraju dobøe a takhle chybuju,“ omlouval se útoèník Joel Kiviranta po prohøe 2:3 s Columbusem v noci na pátek. Štvalo ho, že ve tøetí tøetinì hloupì nahrál puk pøed vlastní bránu, kde èíhal soupeøùv útoèník Oliver Bjorkstrand.

Prohra s Columbusem pøišla po dvou nepovedenıch utkáních proti Tampì, které ani v jednom pøípadì nedokázali vstøelit gól.

Faksa doufá, že zlepšení pøijde brzy. Pomoct by k tomu mìli i diváci v arenì: „Pro nás jsou velkou vıhodou, dokonce jsem slyšel, že by mohli jejich poèet navyšovat.“

Klíèové budou i návraty chybìjících opor, tøeba Radulov už by mìl naskoèit brzy.

Na chybu Kiviranty a gól Bjorkstranda se podívejte ve videu:

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League