Czech Republic

VIDEO: O5 a Radeček v novém klipu oslavují bratrství a přátelství

Do videoklipu se zapojily známé osobnosti se svımi sourozenci a dvojice, které k sobì profesnì nebo pøátelsky patøí. Se svım bratrem se v klipu objeví zpìvaèka Lucie Bílá, herec Jan Èenskı, bratøi Neckáøové, Homolové nebo Timkovi z kapely No Name, Jiøí Suchı s Jitkou Molavcovou, Lucie Borhyová s Reyem Korantengem, kamarádky Martina Pártlová, Veronika Arichteva a Nikol Štíbrová a mnoho dalších.

„Chceme rozvíjet a posilovat rodinné vztahy nejen na úrovni sourozencù, ale taky pøipomínat hodnotu pøátelství. Je to pro nás hodnì blízké téma, protože kapela je naše druhá rodina, vždy spolu hrajeme už pìtadvacet let. Díky kapele mám kromì Ondry další tøi bráchy,“ øíká zpìvák Tomáš Polák.

V prùbìhu letošního roku bude kapela také zveøejòovat nové písnì z pøipravovaného EP. Na kvìten pak muzikanti z jesenickıch hor chystají pìt nejvìtších koncertù v pìtadvacetileté historii. Turné pod širım nebem probìhne v Olomouci, Brnì, Praze, Ostravì a Plzni.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well