Czech Republic

VIDEO: Byla to spontánní rvačka, líčí bojovník Procházka vítězný debut

Procházka hned v prvním zápase v organizaci UFC naznaèil, že jeho cíl získat titul i zde není nereálnı. Po víkendové jasné vıhøe nad Švıcarem Volkanem Oezdemirem, kterého knokautoval na zaèátku druhého kola, však na boj o pás šampiona nemyslí.

MMA zápasník Jiøí Procházka na vážení pøed premiérou v UFC.

„Nad tím jsem ještì neuvažoval. Nejdøíve musím vyhrát alespoò tøi zápasy, abych nad touto otázkou pøemıšlel. Když to klapne, mohu se tím zabıvat,“ øekl Procházka na tiskové konferenci po návratu z Abú Zabí do Prahy.

Sedmadvacetiletı bojovník by rád k dalšímu duelu nastoupil ještì letos, informace o programu ale od zástupcù UFC nemá. „Teï poèkáme, necháme uzrát myšlenky a také uvidíme v pøíštích dnech, kam se posuneme v žebøíèku. Urèitì pùjdeme s nìkım, kdo bude pøed námi. Nastoupit proti nìkomu, kdo je za námi, nemá po takovém debutu cenu,“ øekl trenér Martin Karaivanov.

Procházka se i nadále drží taktiky soupeøe si nevybírat. „V letadle jsem ale pøemıšlel, že bych rád nastoupil proti nìjakému wrestlerovi. Bavilo by mì to. Na konci prvního kola proti Oezdemirovi tam byl takovı chabı pokus o wrestling a hned mi naskakovaly možnosti, že bych ho vzal na zem,“ øekl Procházka.

Teoreticky by se tak nabízel napøíklad duel s Amerièanem Coreym Andersonem, ètyøkou UFC polotìžké váhy. „To by byl urèitì super soupeø. Nechci bıt ale konkrétní, žádné jméno neøeknu. Je mi to fuk. Nechci, aby to vypadalo, že nìkoho chci. Já se soustøedím na sebe,“ podotkl rodák z Hostìradic u Znojma.

Aktuálnì je hlavnì rád, že úspìšnì zvládl premiéru v nejslavnìjší organizaci smíšenıch bojovıch umìní. „První zápas byl velkou zkouškou v nejvyšší divizi. Až doposud jsem si nepøipadal jako UFC zápasník,“ pousmál se Procházka.

Èlen Jetsaam Gymu Brno si v Abú Zabí pøipsal jedenáctou vıhru v øadì a celkovì 27. vítìzství. Naposledy prohrál v prosinci 2015. Zároveò si vydìlal vèetnì bonusu za nejlepší zápas veèera 153 500 dolarù (3,6 milionu korun).

Žádnou speciální odmìnu pro sebe si ale neplánuje koupit, jen zøejmì vyrazí na dovolenou. „Mám spoustu vìcí, které musím poplatit. Resty. Urèitì ale bude oslava,“ øekl Procházka, jenž se chce vìnovat i charitì.

Football news:

Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A
City are ready to give Coulibaly a 5-year contract with a salary of 10 million euros. Napoli wants 80 million for him^. Manchester City are working on the transfer of defender Kalidou Coulibaly from Napoli
PSG have a lot of injuries before the Champions League (even Tuchel!). Kerer broke his ear, but Mbappe is recovering furiously